Spod Jasnej Góry


Częstochowski blog chrześcijański

Wczesna historia klasztoru na Jasnej Górze

Napisany przez Paulina | 8th Feb, 2018

klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie

Ze świecą szukać człowieka w Polsce, który nie słyszałby o sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze w Częstochowie. Miejsce to słynne jest jako siedziba zakonu Paulinów oraz miejsce przechowywania cudownego obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Wielu ludzi słyszało zapewne także o jego roli w trakcie oblężenia szwedzkiego podczas Potopu Szwedzkiego jaki miał miejsce w XVII wieku. Ale na pewno nie każdy wie, skąd wziął się tam klasztor, a w nim cudowny obraz Matki Boskiej.

Wszystko to za sprawą śląskiego księcia Władysława Opolczyka. Jako tło historyczne trzeba napisać, że w ówczesnym czasie Śląsk nie był częścią Polski. Kiedy Władysław Łokietek scalił z powrotem większość ziem polskich w Królestwo Polskie Śląsk był już pod panowaniem czeskim i pozostawał pod nim przez kolejne wieki. Władysław Opolski był wasalem króla czeskiego, jednak jako bardzo zdolny polityk (był m.in. zarządcą Rusi Halickiej – stąd też współczesne barwy Ukrainy mają swą genezę w rodowych barwach Piastów Górnośląskich, czyli w żółci i błękicie). Za swą służbę otrzymał od Króla Polskiego lenna w Polsce, wśród których była ziemia rudzka, na terenie której leży Częstochowa.

Władysław Opolczyk był przez pewien czas palatynem Węgier i stamtąd sprowadził na swe ziemie Paulinów w 1382 roku. Osadził ich na Jasnej Górze w Częstochowie. Do klasztoru przywiózł również obraz (formalnie ikonę) Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ikona pochodzi z ziemi halickiej (dzisiejsza Ukraina). Według legendy obraz ten został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu w Jerozolimie. Wnet obraz ten zasłynął wieloma cudami. Z powodu tej sławy klasztor bogacił się i rozbudowywał.

Klasztor miał także swoje gorsze chwile. Na początku XV wieku w Czechach zaistniał ruch husycki (od Jana Husa), co spowodowało wiele wojen religijnych między husytami a papiestwem. W 1430 roku husyci splądrowali klasztor i uszkodzili obraz. Kolejna tragedia spadła na klasztor wraz z Potopem Szwedzkim. Klasztor był oblegany przez wojska szwedzkie, ale nie udało im się opanować go. Jako powód wskazano opiekę cudownego obrazu Matki Boskiej, która ochroniła klasztor przed szwedzkimi protestantami.


Komentarze